Doradztwo podatkowe

Doradztwo podatkowe

Nasi licencjonowani doradcy podatkowi posiadają szeroką wiedzę i doświadczenie z zakresu problematyki prawno-podatkowej.

Zespół biura rachunkowego Bilans wyróżnia profesjonalizm, odpowiedzialność i doświadczenie konieczne w rozwiązywaniu trudnych sytuacji. Naszą silną stroną są kompleksowe usługi oraz szybkie i efektywne działanie. Zatrudniamy licencjonowanych doradców podatkowych, którzy rozumieją potrzeby Klienta i odpowiadają na nie w rzetelny sposób.

Nasi doradcy podatkowi świadczą profesjonalne usługi doradztwa w zakresie:

 • założenia działalności gospodarczej w CEiDG i spółek w KRS;
 • obsłudze spółek w KRS;
 • podatku od towarów i usług – VAT;
 • podatku dochodowego od osób prawnych – CIT;
 • podatku dochodowego od osób fizycznych – PIT;
 • podatku od czynności cywilnoprawnych – PCC;
 • podatków i opłat lokalnych;
 • podatków od spadków i darowizn;
 • innych niepodatkowych należności budżetowych
 • pomocy przy redakcji treści korespondencji między podatnikiem, a organem podatkowym, bądź organem kontroli skarbowej;
 • pomocy przy rozliczaniu dochodów uzyskiwanych za granicą, np. w Holandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, Korei Południowej.

Doradcy podatkowi biura rachunkowego Bilans uwzględniają kwestie prawa gospodarczego, prawa cywilnego, prawa pracy oraz prawa celnego. Oferujemy pomoc zarówno w formie ustnych konsultacji, jak i pisemnych opinii.

Ceny transferowe

Biuro rachunkowe Bilans oferuje kompletne i profesjonalne doradztwo w zakresie polityki cen w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Dzięki tym usługom można ograniczyć lub całkowicie wyeliminować ryzyko podatkowe związane z transakcjami pomiędzy podmiotami, a także zoptymalizować zobowiązania podatkowe wynikające z tych transakcji.

Podatnicy dokonujący transakcji z podmiotami powiązanymi (powiązania kapitałowe, majątkowe oraz osobowe) lub podmiotami z tzw. „rajów podatkowych” powinny traktować obowiązek sporządzenia dokumentacji podatkowej cen transferowych jako równoważny z obowiązkiem składania deklaracji podatkowych.

Podmioty powiązane mają obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej cen transferowych. Podatnik zobowiązany jest do przedstawienia przedmiotowej dokumentacji w terminie 7 dni od wezwania organu podatkowego, w przeciwnym wypadku grozi mu 50% sankcja podatkowa. Rzetelna i prawidłowo sporządzona dokumentacja zapewnia uniknięcie powyższej sankcji.

Biuro rachunkowe Bilans świadczy następujące usługi w zakresie cen transferowych:

 • identyfikacja i analiza ryzyka podatkowego związanego z transakcjami z podmiotami powiązanymi
 • przegląd transakcji między podmiotami powiązanymi
 • opracowanie dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiązanymi zgodnie z art. 9a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz 25a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
 • opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi
 • analiza i opracowanie umów pomiędzy podmiotami powiązanymi (w tym umowy o podziale kosztów)

Fuzje i przekształcenia

Zespół specjalistów naszego biura rachunkowego zapewnia skuteczną oraz kompleksową obsługę fuzji, połączeń i przekształceń podmiotów gospodarczych.

Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw to proces, który można zaobserwować nie tylko w gospodarkach wysoko rozwiniętych, ale również w rozwijających się. Zjawisko to widoczne jest na rynkach krajowych oraz w skali globalnej. Stanowi ono skomplikowane przedsięwzięcie mające na celu osiągnięcie zamierzeń strategicznych oraz finansowych danego przedsiębiorstwa.

Zakres usług biura rachunkowego Bilans obejmuje m.in. przygotowywanie harmonogramów działań związanych z fuzją, przejęciem lub przekształceniem, sporządzenie projektów dokumentów niezbędnych w procesach transformacyjnych oraz optymalizację podatkową powyższych procedur.